Punktsprinkler 6kg pulver

Sprinklern fästs i taket ovanför det skyddade objektet
Ingen vatteninstallation eller rördragning krävs
Vid brand värms glasbulben i ventilen
Vid aktuell utlösningstemp så sprängs bulben och ventilen öppnas
Punksprinklern är som standard försedd med en bulb med utlösningstemp på 68C

Artikelnummer: BÖ21

Vill du veta mer? Se specifikationer i produktbladet.

Produktblad