20 fot Säkerhetscontainer

20 fot Säkerhetscontainer i högsta skyddsklass

• Marknadens mest säkra container.
• Står emot samt försvårar angrepp vid nedfrysning, hand- och skärverktyg m.m.
• Isolerad och inredd med belysning, 16Amp byggcentral och värmefläkt 2kw
• Utrustad med säkerhetsbur, SS-EN 1627 skyddsklass 3-RC4*
• Utrustad med låsbom, SSF 1051-2 klass 5
• Utrustad med låshus, SSF 3522 klass 5
• Kan utrustas med digitalt daglås, minst klass 3
• Säkerhetsburen kan kläs in med plåt eller byggplywood för insynsskydd och ökat skalskydd
• Gallerdörren är 892 mm bred vilket gör lastning av EUR-pall möjlig
• Säkerhetsburen är demonterings- och återmonteringsbar
• Kan utrustas med arbetsbord och hyllor

Vill du veta mer? Se specifikationer i produktbladet.

Produktblad