10 fot miljöcontainer 1200L

Container med integrerat uppsamlingsgolv i invallning för uppsamling och förvaring av farligt avfall.

En miljöcontainer är avsedd för förvaring av farligt avfall och miljöfarliga vätskor. Med en miljöcontainer får du en smidig och säker förvaringslösning som ett alternativ till ett miljörum eller miljöskåp för kemikalier, diesel, oljor mm.

En 10 fots container har samma höjd och bredd som en 20 fots container, men är hälften så lång (djup). Med fullbredd och rejäl ståhöjd blir denna modell en nättare och smidig lösning, med gott om utrymme. Denna modell har även extra stor uppsamlingsvolym på hela 1200 liter.  Våra miljöcontainrar har ett löstagbart, galvaniserat gallerdurksgolv med underliggande uppsamlingsgolv för eventuellt spill/läckage. Invallningsgolvet är tätsvetsat och därmed vattentätt. Miljöcontainern tillverkas i standardstålplåt St37 och med bra ventilation genom självdragsventiler. Containern är inte brandklassad, men går vid köp att lägga till en brandskyddande isolering. Vid köp kan containern även kostnadsfritt beställas containern lackerad i valfri standard RAL kulör.

Vill du veta mer? Se specifikationer i produktbladet.

Produktblad