Träbod – Personalbod

Produktserien med våra träbodar är utvecklad för att uppfylla skandinaviska standarder. Produktdesign säkerställer efterlevnad under hela året.
Materialval har gjorts för att säkerställa en lång livslängd för produkten, hög uthållighet mot väder och slitage med minimal servicekostnad.

MODELLER:

K00 – Standard, ett rum, öppet båda långsidor. Produktblad

K01 – Standard, två rum utan dörr, öppet båda långsidor. Produktblad

K01D1 – Standard, två rum, dörr mellan rum. Öppet båda långsidor. Produktblad

K02 – Standard, två rum utan dörr, korridor. Öppet båda långsidor. Produktblad

K02D1 – Standard, två rum, ett med dörr till korridor. Öppet båda långsidor. Produktblad

K02D2 –  Standard, två rum med dörr till korridor. Öppet båda långsidor. Produktblad

K10H – Standard, ett rum, öppet på en långsida. Produktblad

K11H – Standard, två rum utan dörr, öppet en långsida. Produktblad

K11HD1 – Standard, två rum, dörr mellan rum. Öppet en långsida. Produktblad

K12H – Standard, två rum utan dörr, korridor. Öppet en långsida. Produktblad

K12HD1 – Standard, två rum, ett med dörr till korridor. Öppet en långsida. Produktblad

K12HD2 – Standard, två rum med dörr till korridor. Öppet en långsida. Produktblad

K20 – Standard, Ett rum, för korridorsättning. Produktblad

K21 – Standard, Två rum, ett med dörr andra öppet mot korridor. Produktblad

K22 – Standard,två rum med varsin dörr till korridor. Produktblad

OMT6DW – Standard, ett kontor med dörr, pentry i rum med plats för bord, wc. (denna är det som det finns invändiga bilder på) Produktblad

PKW – Standard, Manskapsbod 6 man, kyl, micro, torkskåp, wc mm. Produktblad

Vill du veta mer? Se specifikationer i produktbladet.

Produktblad