Stålbod är en konstruktion som även kallas container bod. De är tillverkade med en stålram som sedan är klädd utifrån med en svagt korrigera fasadplåt.

Väggarna är uppbyggda med stål och träreglar. Invändigt är det en vit laminatskiva och det går även att få den med en liknande gipsskiva med en glasfiberväv som målas i önskad kulör.

Vår standardisolering skiljer sig från andra konstruktioner av detta slag.
Våra kraftiga ståldörrar i denna konstruktion har också en högre kvalité än vad som är brukligt på denna typ av stålbod.

Här kan ni se Teknisk beskrivning på våra standard stålbodar.