Vi har försett Sverige med containrar sedan 1980

Vi på Containerpoolen har sedan 1980 försett Sverige med högkvalitativa containrar genom ett brett nät genom hela landet.

Vi levererar containrar i Sverige - från Malmö till Sundsvall

Vi levererar kompletta containrar i hela Sverige

Med närvaro på fyra lokala kontor i Sverige – Nyvång, Oxie, Jönköping och Nykvarn – finns vi nära dig som kund. Våra lokala experter finns tillgängliga att guida dig genom vårt breda utbud av containerlösningar och hjälpa dig att hitta den mest lämpliga lösningen för ditt projekt.

Vi driver ett omfattande nätverk för leverans och expediering av containrar som täcker vårt avlånga land. Det inkluderar större städer som Stockholm, Västerås, Norrköping, Jönköping, Göteborg, Växjö, Karlskrona, Visby, Helsingborg och Malmö. Oavsett var ditt projekt befinner sig kan du lita på vår expertis och erfarenhet när det gäller att säkerställa smidig och effektiv containerlogistik.

Containerpoolens miljöpolicy

Containerpoolen är ett familjeföretag, som värnar om miljön för framtida generationer. Vi ska successivt förbättra vår miljöprestanda och arbeta för att vara en miljömässigt hållbar verksamhet som värnar om vår omgivning. Efter att containrarna kommit till Sverige, jobbar vi idag i huvudsak i en cirkulär modell, där uthyrning av containrar är själva kärnan i vår verksamhet.

Vi ska uppfylla alla lagar, regler och andra krav som ställs på oss och följa med på utveckling och trender innanför miljöarbetet.

Vi ska vara ett föredöme inom vår bransch när det kommer till minskad negativ miljöpåverkan, både för våra egna produkter och i relationen med våra samarbetspartners. Detta ska vi uppnå genom att alltid jobba för långsiktiga goda relationer med leverantörer och samarbetspartners, där man tillsammans kan jobba för att kvaliteten och miljöpåverkan ständigt förbättras.

Containerpoolens miljöpolicy för bättre containrar i Sverige och Malmö
Containerpoolens miljöpolicy

Våra containrar ska kunna hyras ut flera gånger, ha en lång livstid och fungera som förväntat i vår cirkulära affärsmodell, samt vara designade för enkel materialåtervinning. Vi ser ständigt på förbättringar för våra produkter för att hela tiden kunna erbjuda containrar med så lågt miljöavtryck som möjligt. Detta gör vi genom att till exempel hela tiden utvärdera val av material som vi använder och hur vi kontinuerligt kan minska aspekter som produktionsspill och mängd avfall.

 

  1. Vi ska i successivt övergå från fossila bränslen i våra transportmedel till alternativ med lägre miljöpåverkan.
  2. Jobba för minskad negativ miljöpåverkan för tillbehören till containrar
  3. Regelbundet utvärdera vilka kemikalier som vi använder och om dessa kan bytas till produkter med lägre negativ miljöpåverkan
  4. Stegvis installera solceller på våra anläggningar
  5. Alla anställda ska få kurs i miljöpåverkan och hållbarhet
    Containerpoolen innehar ISO 14001:2015
Utmärkelser1

containerpoolens Utmärkelser

2018 fick vi ta emot pris från Företagarna – vi blev utnämnada till Årets Företagare i Åstorp – detta är vi otroligt stolta över.

 

2023 – Containerpoolen firar 30 år! Men vi har varit med mycket längre än så, 1980 startade vår resa och vi är förväntansfulla vad nästkommande år har att erbjuda.

Containerpoolens broschyr

Containerpoolens broschyr

Bläddra gärna i vår broschyr där du hittar mer information om oss, våra tjänster och produkter, vår verksamhet, några projekt och allt vi erbjuder till våra kunder.