Containerpoolen i Sverige AB

  • Vi förser sedan 1980 marknaden med mobila lagerlösningar och skapar system för frakt och förvaring.
  • Vi säljer och hyr ut container för förråd, lagring, transport samt specialenheter. Vi kan även erbjuda helt kundanpassade containers.
  • Vi levererar och expedierar container genom vårt nätverk i Sundsvall, Stockholm, Västerås, Norrköping, Jönköping, Göteborg, Växjö, Karlskrona, Visby, Helsingborg och Malmö.

Vår miljöpolicy

  • Alltid tänka på miljö och därigenom ständigt arbeta för en minskad miljöpåverkan.
  • Att vi följer lagar, förordningar och andra krav gällande miljö.
  • Att vi känner till att våra viktigaste miljöaspekter och miljömål finns inom transporttjänster. Produkter vi hanterar samt uppvärmning och aktiviteter på vår arbetsplats.
  • Att tillsammans med leverantörer, kunder och kollegor ständigt verka för att förhindra olika föroreningar som kan påverka miljön och att finna ett bra miljöalternativ genom kretsloppstänkande.
  • Att våra medarbetare ges information och utbildning som krävs för att uppfylla ovanstående samt självständigt arbete i efter denna miljöpolicy.

Vårt miljöarbete ska resultera i att vi uppskattas för vårt miljömedvetande i följande avseenden: nedsmutsning, nyttjande av naturresurser och växthuseffekt. Containerpoolen innehar följande ISO-certifieringar: Kvalitet ISO 9001:2000 samt Miljö ISO 14001.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.