Blir det kondens i containern?

Ja, det bildas alltid mer eller mindre kondens i en container. I en oisolerad container kan det uppstå så pass mycket kondens att det ibland droppar från taket. För att minimera kondens rekommenderar vi att välja en isolerad container. En annan förebyggande åtgärd är att se över containerns placering. Att sätta in en extra ventil och värmefläkt kan också hjälpa.

Ta kontakt

Fick du inte svar på din fråga, eller vill du ta kontakt med oss? Välkommen att maila, ring eller besök oss på några av våra kontor.

Vanliga frågor